Zásady ochrany osobných údajov

Miroslav Kamenský – MKstavby sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@mk-stavby.sk. Používaním týchto stránok a / alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 

Obsah

 

Definície pojmov použitých v našich zásadách ochrany osobných údajov

Zásady ochrany údajov, ktoré sledujeme

Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás

Ako používame vaše osobné údaje

Kto iný má prístup k vašim osobným údajom

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Deti

Informácie o súboroch cookie

Kontaktné informácie

 

Definície pojmov

 

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií.

Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

My / nás (či už kapitalizované alebo nie) – Miroslav Kamenský – MKstavby

 

Zásady ochrany údajov

 

Sľubujeme dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov:

– Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pri spracovaní osobných údajov vždy prihliadame na vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.

– Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.

– Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na konkrétny účel.

– Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje neukladáme dlhšie, než je potrebné.

– Urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili presnosť údajov.

– Urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

 

Práva dotknutej osoby

 

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

Právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sú spracovávané – aké údaje sa zhromažďujú; odkiaľ pochádzajú; z akého dôvodu a kým sú spracovávané.

Právo na prístup – máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od vás.

Právo na opravu – to znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania – čo znamená, že uplatňujete právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – v určitých prípadoch máte právo vzniesť námietku v prípade priameho marketingu.

Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.

Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos od jedného spracovávateľa na iného.

Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytneme vám dôvod odmietnutia. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte nás.

Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na ďalšie opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.

Právo na odstúpenie od súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme

 

Informácie, ktoré ste nám poskytli

Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa domova atď. – najmä informácie, ktoré sú potrebné pre poskytnutie produktu / služby alebo pre zlepšenie našich skúseností so zákazníkmi.

Informácie zhromaždené automaticky o vás

To zahŕňa informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov. Napríklad informácie o vašej adrese IP atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho používateľského zážitku z našej web stránky. Keď používate naše služby, alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov

Od našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov.

Verejne dostupné informácie

Môžeme zbierať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

 

Ako používame vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme:

– vám mohli poskytovať naše produkty a služby. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali; poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami v súvislosti s týmito produktmi a službami; komunikáciu a spoluprácu s vami; upozorňovanie na zmeny akýchkoľvek služieb;

– zvýšiť spokojnosť zákazníkov; – splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a / alebo s vaším súhlasom. Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

– vaša identifikácia;

– poskytovanie produktu či služby, alebo odolanie / ponuka produktu a služby;

– komunikácia o predaji alebo fakturácii;

Na základe oprávneného záujmu spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

– aby sme vám poslali osobné ponuky (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);

– spravovanie a analýza našej zákazníckej základe (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rôznorodosť a dostupnosť ponúkaných / poskytovaných produktov / služieb;

– viesť dotazníky týkajúce sa spokojnosti zákazníkov;

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, považujeme za to, že vám ponúkame produkty / služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašou nákupnou históriou / správaním prehliadania. S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

– posielať vám newslettery a špeciálne ponuky (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);

– na iné účely, kde sme vás požiadali o súhlas;

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

 

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

 

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sa v niektorých prípadoch poskytujú našim dôveryhodným partnerom, aby ste mohli buď poskytnúť službu pre vás alebo zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Spolupracujeme len so spracovateľskými partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, kedy sme zo zákona povinní tak urobiť. Môžeme zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám, ak ste s tým súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

 

Ako zabezpečujeme vaše údaje

 

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol pre komunikáciu a prenos dát (HTTPS). V prípade potreby používame anonymizáciu a pseudonymizáciu. Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky. Aj keď sa snažíme, nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že príslušným orgánom oznámime akékoľvek narušenie údajov. Takisto vás budeme informovať, ak sú ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení. Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

 

Deti

 

Nechceme zbierať informácie od detí. Naše služby sa neorientujú na deti.

 

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

 

Používame cookies a / alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť vaše skúsenosti s nami. Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby mohli stránky fungovať. Iba my môžeme pristupovať ku cookies vytvorých na našich webových stránkach. Súbory cookies môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.

 

Cookies používame na nasledujúce účely:

– Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, ako je napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné informácie.

– Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkčnosť, ktorá zjednodušuje používanie našich služieb a umožňuje poskytovanie ďalších personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu pamätať vaše meno a e-mail v kontaktných formulároch, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.

– Súbory cookie služieb Google Analytics, Facebook Pixel a Hotjar – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonu našich webových stránok a služieb. Cookies uložené vo vašom počítači môžete odstrániť pomocou nastavení prehliadača. Google Analytics používa na meranie návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré môžete skontrolovať tu. Ak nechcete byť službou Google Analytics sledovaný, navštívte Google Analytics opt-out page.

 

Kontaktné informácie

 

Úrad pre dohľad Web stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/ E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Telefón: +421 2 32 31 32 14

 

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

 

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Posledná zmena bola vykonaná 4. mája 2020.